Definicions Català

  • Motiu decoratiu que serveix per embellir una cosa: els ornaments de la sala eren d'or i de marfil. sin:  adornament
  • ornaments  Vestidures i adorns que fan servir els sacerdots quan celebren missa.