Definicions Català

  • De l'origen o que hi té relació: l'equip original estava format per quatre persones.
  • Que no s'ha copiat ni imitat d'un altre, sinó que és fruit de la creativitat: els vestits d'aquesta modista són originals.
  • [persona] Que produeix obres o idees noves i diferents, que no són còpia ni imitació d'altres: és una escriptora molt original.
  • Que és extraordinari, rar o poc corrent. sin:  especial,  particular
  • [obra, document] Que ha estat realitzat directament per l'autor, sense ser còpia d'un altre: en aquest museu tenen el quadre original.
  • Text que es dóna a la impremta, amb les indicacions necessàries per dur a terme la composició i la impressió de l'obra: l'original va arribar manuscrit a la impremta.
  • Cosa que es copia o que serveix de model per a una còpia: el retrat és molt fidel a l'original.