Definicions Català

  • Preparar una cosa pensant i tenint cura de tots els detalls: han organitzat un festival de música.
  • Disposar i preparar un conjunt de persones i de mitjans per a una finalitat determinada: la Creu Roja organitzarà un grup de salvament; han organitzat els alumnes de l'escola per a un recital de poemes.
  • Posar en ordre: podries organitzar una mica el teu escriptori. sin:  endreçar,  ordenar
  • organitzar-se  Preparar-se amb els mitjans adequats per a una finalitat determinada: si no ens organitzem no acabarem la feina a temps.