Definicions Català

  • Acció i resultat d'organitzar o d'organitzar-se: ella és l'encarregada de l'organització del congrés de medicina.
  • Manera d'estar organitzada una cosa: et falta organització a la teva vida. sin:  ordre
  • Grup de persones i de mitjans organitzats amb una finalitat determinada: aquesta organització ajuda els invidents. sin:  associació organització no governamental o ONG Institució que no depèn de l'administració d'un estat i realitza activitats d'interès social.