Definicions Català

  • Conjunt dels òrgans que formen un ésser viu: l'organisme dels nounats és molt delicat. sin:  cos
  • Individu d'una espècie vegetal o animal: un organisme microscòpic. sin: ésser viu
  • Conjunt d'oficines, dependències o càrrecs que formen un cos o una institució dedicats a una finalitat determinada: treballa en un organisme de la Conselleria de Medi Ambient.