Definicions Català

  • Òrgan situat a cada costat del cap i que serveix per percebre els sons: tenir mal d'orella; feia tan fred que em tapava les orelles.
  • Capacitat de percebre sons: aquest soroll molesta l'orella. sin:  oïda
  • Part externa de l'òrgan de l'oïda: té unes orelles molt grosses.
  • Part d'un objecte que s'assembla a aquest òrgan: una butaca amb orelles.