Definicions Català

  • Posar alguna cosa al lloc que li correspon segons un criteri determinat: s'ha passat el matí ordenant l'escriptori. sin:  arranjar,  endegar,  endreçar
  • Donar una ordre: li vaig ordenar que tornés. sin:  manar
  • Nomenar o fer sacerdot mitjançant una cerimònia: l'han ordenat capellà; l'any que ve s'ordena.