Definicions Català

  • matemàtiques Distància que hi ha en un pla entre un punt i un eix horitzontal, mesurada en la direcció vertical: l'ordenada és la coordenada vertical de l'eix de coordenades.
  • Que manté un ordre i un mètode en els seus actes o en les seves coses.