Definicions Català

  • Exposar raons contràries a una idea o a un projecte: el diputat oposava diversos arguments a la construcció de l'embassament.
  • Posar un obstacle per impedir una acció: l'enemic va oposar carros de combat a l'exèrcit defensor.
  • oposar-se  Anar en contra d'alguna cosa: el blanc s'oposa al negre; ningú s'oposa a la seva decisió.
  • Estar col·locada una cosa davant d'una altra: aquesta casa s'oposa a aquesta altra.