Definicions Català

  • Lloc o moment més oportú en el temps per fer o aconseguir alguna cosa: has d'aprofitar aquesta oportunitat. sin:  avinentesa,  ocasió
  • Característica del que és oportú: no dubto pas de l'oportunitat de la seva col·laboració.