Definicions Català

  • Produir un efecte determinat: el calmant ha operat ràpidament en el malalt. sin:  obrar
  • Sotmetre un malalt a una operació obrint i tallant el teixit o l'òrgan que s'ha de guarir amb els instruments mèdics adequats: han operat la seva mare del cor; aquest metge ja no opera. sin:  intervenir