Definicions Català

  • Execució d'una acció: els bombers fan operacions de rescat.
  • Realització d'operacions comercials, comprant i venent mercaderies o serveis per obtenir guanys: operacions de borsa. sin:  negociació
  • Intervenció mèdica que consisteix a obrir i tallar un teixit o un òrgan amb els instruments adequats i amb la finalitat de guarir: durant l'operació hi ha hagut complicacions.
  • Gestió o procés que es fa per demanar o aconseguir una cosa. sin:  pas,  tràmit
  • matemàtiques Regla aplicada a una combinació de nombres i operadors o d'expressions matemàtiques, que permet obtenir un resultat: repasseu bé el resultat d'aquesta operació. sin:  càlcul