Definicions Català

  • Ocupar un espai buit: hem omplert mitja nevera. sin:  emplenar
  • Posar alguna cosa en un lloc: omplir un got de llet. sin:  emplenar
  • Fer ocupar un espai o un buit: la popularitat d'aquest cantant ha omplert l'estadi; la plaça va omplir-se de vianants. sin:  emplenar
  • Carregar o atipar de menjar o beure: les patates omplen molt. sin:  atipar,  emplenar
  • Dedicar un temps determinat a fer una activitat: dedica el temps lliure a ajudar els pobres. sin:  emplenar
  • Donar moltes coses a algú: ens omplien de regals. sin:  emplenar
  • Escriure dades o signes als espais blancs d'un imprès: ompliu el formulari per sol·licitar la informació. sin:  emplenar
  • omplir-se  Esdevenir gras o augmentar de pes: darrerament s'ha omplert molt. sin:  engreixar-se