Definicions Català

  • Arbre de tronc curt i gruixut, amb la copa ampla i frondosa, amb les fulles petites i verdes d'un costat i grisenques de l'altre, cultivat pel seu fruit (l'oliva) i que es fa en zones mediterrànies.
  • Fusta d'aquest arbre: ha fet una cadira d'olivera.