Definicions Català

  • Expressió que s'utilitza per manifestar alegria: oidà!, demà anirem d'excursió!
  • Òrgan del cos amb què es perceben els sons: l'òrgan de l'oïda. sin:  orella
  • Capacitat de percebre sons: sobretot, que això no arribi a oïda de la veïna. sin:  orella
  • Capacitat per sentir, distingir i reproduir d'una manera exacta els sons musicals: en Pere sempre ha tingut una bona oïda.