Definicions Català

  • Ocupació que requereix un esforç físic o una habilitat manual: l'ofici de manobre; l'ofici de sastre.
  • Ocupació habitual: quin ofici tens?
  • Funció pròpia d'alguna cosa: la bicicleta és molt vella, però encara fa el seu ofici.
  • Comunicació escrita sobre assumptes referents al servei públic en una administració: ha rebut un ofici del Ministeri d'Hisenda.
  • Missa, especialment de la Setmana Santa. ofici de difunts Missa que se celebra per l'etern repòs de l'ànima dels difunts.