Definicions Català

  • Proposta de fer o complir alguna cosa: m'han fet una oferta tan bona que no la puc refusar. sin:  oferiment
  • Acció d'oferir mercaderies a baix preu: avui comencen les ofertes. sin:  rebaixa
  • Mercaderia que s'ofereix a baix preu: pernil d'oferta.
  • Conjunt de mercaderies o serveis que concorren al mercat: hi ha poca oferta de pisos.
  • Quantitat de diners que s'ofereix per aconseguir una mercaderia o un servei que es ven o se subhasta: han fet una oferta massa baixa oferta pública d'adquisició o OPA economia Oferta de compra d'accions, que es fa públicament, destinada a adquirir una participació majoritària en una empresa.