Definicions Català

  • Omplir un espai o un lloc: la font ocupa tota la plaça.
  • Entrar en un lloc, invadir-lo i instal·lar-s'hi: l'exèrcit enemic ha ocupat la ciutat.
  • Residir en una casa o estar instal·lat en un lloc: el director ocupa el despatx principal.
  • Obtenir o desenvolupar una feina, una plaça o un càrrec determinats: el senyor Vila ocupa la plaça de fiscal.
  • Utilitzar un període de temps determinat per fer alguna cosa: netejar aquesta casa ens ocuparà unes hores; ocupa les estones de lleure pintant quadres.
  • Donar feina a algú: m'han ocupat en aquesta botiga.
  • ocupar-se  Fer-se responsable o encarregar-se d'un assumpte o d'un negoci: jo m'ocuparé del sopar.
  • Preocupar-se per algú, tenint-ne cura: els avis s'ocupen de la criatura quan els pares són fora.
  • Tractar, parlar o escriure sobre un assumpte determinat: al capítol anterior ens hem ocupat de l'adjectiu.