Meghatározások Katalán

  • Amb l'espai ple.
  • Que té feina.
  • [casa, local] Que ha estat pres per uns ocupes.