Definicions Català

  • Persona que ocupa il·legalment un habitatge o un local per instal·lar-s'hi.
  • Dels ocupes.