Definicions Català

  • anatomia [os] Que està situat a la part del darrere del cap i que el comunica amb les vèrtebres del coll. sin:  os occipital