Definicions Català

  • De l'occident o que té relació amb aquest punt cardinal: català occidental; viuen a la part occidental de l'illa.
  • Dels països d'occident o que hi està relacionat: cultura occidental; Europa occidental.
  • Persona que és d'un país d'occident o que hi viu.