Definicions Català

  • Punt de l'horitzó situat on es pon el sol. sin:  ocàs,  oest,  ponent
  • Lloc situat cap a aquest punt: avui plourà a les terres de ponent. sin:  oest,  ponent
  • Conjunt de països de la part oest d'Europa: la Unió Europea agrupa gairebé tots els països d'occident.
  • Conjunt de països d'Europa i d'Amèrica del Nord que tenen una mateixa cultura i un règim polític semblant, en oposició al conjunt de països orientals, especialment del continent asiàtic.