Definicions Català

  • Acció d'aconseguir una cosa sol·licitada a una persona o a una institució: l'obtenció del divorci va ser molt fàcil; per a l'obtenció d'aquest document cal fer molts tràmits.
  • Producció d'una cosa a partir d'una altra o extracció d'un material: han millorat les instal·lacions per a l'obtenció de petroli.