Definicions Català

  • [persona] Que manté amb tenacitat i fermesa una idea, una intenció o una opinió, generalment sense tenir en compte cap altra possibilitat. sin:  caparrut,  contumaç,  recalcitrant