Definicions Català

  • Cosa que no deixa passar o avançar: aquella roca al mig del camí és un obstacle difícil de salvar.
  • Situació o fet que no deixa que una acció es desenvolupi: la pluja no va ser cap obstacle perquè se celebrés el campionat. sin:  complicació,  entrebanc,  impediment
  • Barrera situada al recorregut d'una cursa esportiva i que els atletes han de saltar per arribar a la meta: en una cursa hi ha diversos obstacles.