Definicions Català

  • Examen atent d'una cosa o d'un fenomen, generalment per treure'n conclusions: les prediccions del temps es basen en l'observació dels fenòmens meteorològics.
  • Nota escrita que explica o aclareix una dada o una informació que pot confondre o fer dubtar: a peu de pàgina, el traductor fa una observació sobre la traducció d'aquesta paraula.
  • Notícia o informació que es dóna a algú, especialment per avisar-lo o aconsellar-lo sobre alguna cosa: féu unes quantes observacions intel·ligents que foren acceptades immediatament. sin:  advertència,  advertiment
  • Compliment d'una llei o d'un manament: l'observació d'unes normes mínimes de convivència és necessària per viure en societat.