Definicions Català

  • Moure o impulsar algú a fer una cosa amb autoritat, sense possibilitat d'elecció: un semàfor en vermell ens obliga a aturar-nos. sin:  coaccionar,  constrènyer
  • Tenir autoritat per fer complir una cosa: el contracte t'obliga a vendre la casa abans del proper Nadal.
  • obligar-se  Assegurar que un complirà una cosa: s'obliga a visitar la família cada dia, encara que estigui cansat. sin:  comprometre's