Definicions Català

  • Exigència establerta per la moral, la llei o l'autoritat: els pares tenen l'obligació de cuidar els fills. sin:  deure
  • Cosa que s'ha de fer: una de les teves obligacions és treure a passejar el gos. sin:  deure
  • economia Títol que representa una quantitat de diners prestats a algú amb l'exigència de tornar-los en un termini fixat.