Definicions Català

  • Punt situat al centre d'alguna cosa: el nucli terrestre.
  • Part principal o més important d'alguna cosa: aquest és el nucli de la qüestió.
  • Lloc on es concentren cases habitades i activitat comercial: nucli rural; viuen fora del nucli urbà.
  • biologia Part de dins d'una cèl·lula que és essencial per a la seva supervivència.
  • física Part central d'un àtom que conté la major part de la massa atòmica i que té càrrega positiva.
  • gramàtica Element principal d'un sintagma o d'un grup de paraules: el nucli del sintagma nominal és el nom.