Definicions Català

  • Del nucli d'una cèl·lula o d'un àtom: estructura nuclear.
  • Que fa servir l'energia que hi ha al nucli dels àtoms: arma nuclear. sin:  atòmic