Definicions Català

  • Comunicació feta en general d'algun esdeveniment de fa poc: escoltava les notícies del butlletí informatiu. sin:  nova
  • Informació, coneixement o idea d'alguna cosa: he rebut notícies seves des de Cuba. sin:  nova