Definicions Català

  • Determinant que normalment va entre l'article i el nom i que indica una cosa que pertany o té relació amb un grup de persones entre les quals es troba la persona que parla i a vegades també la que escolta; també pot anar darrere del nom: el nostre despatx; la nostra escola; els nostres amics; les nostres cosines; vindran a casa nostra.
  • Pronom de primera persona del plural que indica pertinença o relació; s'usa normalment darrere de l'article, però també pot anar darrere d'una preposició o d'un verb: si necessites un cotxe, et podem deixar el nostre; va caure al damunt nostre; aquesta casa és dissenyada nostra.