Definicions Català

  • Conjunt de normes que regulen una matèria o una activitat: normativa lingüística; han elaborat una normativa per protegir el medi ambient.
  • Que serveix de norma o que estableix la norma: diccionari normatiu; codi normatiu.