Definicions Català

  • D'una manera normal: normalment sopem junts dos cops a la setmana. sin:  correntment,  generalment,  regularment