Definicions Català

  • Característica d'allò que és normal: s'ha comportat amb absoluta normalitat.
  • Situació que és normal o habitual: després de les vacances cal tornar a la normalitat.