Definicions Català

  • Elegir o designar una persona per a un càrrec o una funció: l'han nomenat delegat. sin:  nominar