Definicions Català

  • Que inclou un gran nombre de persones, d'animals o de coses: hi havia nombroses persones. sin:  abundant