Definicions Català

  • Fet de donar a un ésser viu les substàncies necessàries per viure. sin:  alimentació
  • Substància que necessita un ésser viu per viure: això té poc nodriment. sin:  aliment