Definicions Català

  • [persona] Que és d'origen o llinatge il·lustre o que està relacionat amb la noblesa com a grup social: prové d'una família noble. sin:  aristòcrata
  • Que és generós, digne d'estimació i sense gens de malícia: té un cor molt noble.
  • [persona] Que té o ha heretat un títol concedit pel rei, que el situa en una classe social privilegiada: al casament hi havia marquesos, ducs i altres nobles. sin:  aristòcrata