Definicions Català

  • Altura fins on arriba la superfície d'un líquid o una altra cosa: el nivell de les aigües ha pujat nivell del mar Altura de l'aigua del mar quan està calma, que es fa servir de referència per mesurar l'altura o la profunditat d'un lloc: érem a 520 metres sobre el nivell del mar.
  • Pis d'una construcció: la casa té tres nivells.
  • Valor o grau de qualitat que té una persona o una cosa en relació amb d'altres: té un bon nivell d'alemany nivell de vida Grau de benestar o de riquesa, principalment material, assolit per una persona, per un grup social o per un país: darrerament ha pujat el nivell de vida de la ciutat.
  • Aparell que serveix per mesurar la diferència d'altura entre dos punts i per comprovar si una línia o un pla és completament vertical o completament horitzontal: els paletes fan servir el nivell per fer les parets ben rectes.