Definicions Català

  • química Element químic que hi ha a la naturalesa en forma de gas, sense color ni olor, que forma la major part de l'aire de l'atmosfera: el símbol del nitrogen és N.