Definicions Català

  • física Unitat de força del Sistema Internacional que equival a la força que cal aplicar a un cos de massa d'un quilogram per comunicar-li una acceleració d'un metre per segon: el símbol del newton és N.