Definicions Català

  • Nàutic: estudia enginyeria naval.
  • De les naus o relacionat amb les naus o els vaixells: la indústria naval.