Definicions Català

  • Que és de la naturalesa o que ha estat produït per la naturalesa sense la participació de l'ésser humà: la pluja és un fenomen natural; l'aigua ha fet una cova natural a la roca.
  • Que està elaborat sense barrejar elements artificials i sense que la intervenció de l'ésser humà alteri allò que havia produït la naturalesa: a la fira he comprat melmelada natural.
  • [qualitat] Que és propi i característic d'alguna cosa: és natural que les criatures vulguin jugar i passar-s'ho bé. sin:  inherent
  • [fet] Que es pot predir o que és lògic o raonable perquè esdevé normalment: a l'hivern és natural que faci fred.
  • [persona, acció] Que és senzill o que es realitza sense afecció: has sortit molt natural en aquesta foto. sin:  espontani
  • [persona] Que ha nascut al lloc que s'especifica: els naturals de Tarragona són els tarragonins. sin:  nadiu,  oriünd
  • Manera de ser o de comportar-se una persona: té un natural bo i tranquil. sin:  caràcter,  naturalesa,  tarannà