Definicions Català

  • Quantitat de persones que neixen en un lloc i en un període de temps determinat en relació amb el total de la població: en els darrers anys hi ha hagut un augment de la natalitat a la nostra comarca.