Definicions Català

  • Gènere literari en prosa format per obres que narren una història.
  • Conjunt de les obres literàries en prosa d'un determinat autor,època o lloc.
  • De la narració.
  • Que narra.