Definicions Català

  • Peça, generalment en forma d'arc, que sobresurt d'un objecte i serveix per agafar-lo amb la mà: les olles tenen dues nanses; la nansa del cistell s'ha descosit. sin:  ansa