Definicions Català

  • Propi d'una nació o d'un territori.
  • Que pertany a la pròpia nació, en oposició a allò que és estranger: només consumeix productes nacionals.