Definicions Català

  • Conjunt d'habitants d'un país regits per un mateix govern. sin:  país
  • Territori on viuen aquest conjunt de persones. sin:  país,  pàtria
  • Conjunt de persones que tenen consciència de comunitat basada en la unitat territorial, en l'origen, la història, la cultura, els costums i, sovint, la llengua, i que tenen voluntat d'organització i d'independència política: la nació jueva. sin:  poble